Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası genel kurul usülleri oda tüzüğünün 14. ve 15. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre genel kurul yılda en az bir defa toplanır ve raporları kabul, yönetim kurulunun ibrası, dilekçe/önergelerin kabulu, yönetim kurulunun seçimi, mali denetçinin seçimi ve tüzük değişiklikleri gibi görevleri ifa eder. Yıllık üyelik aidatını ödemiş olan bütün asil üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Her asil üyenin yalnız bir oy hakkı vardır.

AHK TÜKİYE TÜZÜĞÜ