Dr. Bugra Borasoy

EnBW Holding A.Ş.

Kendinizi ve şirketinizi üyelerimize kısaca tanıtmanızı rica edebilir miyiz?
Energie Baden-Württemberg (EnBW) Almanya’nın önde gelen enerji sağlayıcı işletmelerindendir. Türk ortağımız Borusan ile birlikte Borusan EnBW Enerji ortak girişimimizle 2009 yılından beri Türkiye’de faaliyetteyiz. Borusan EnBW ortak girişiminin ağırlık noktasını yenilenebilir enerjilerin, özellikle de karasal rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması oluşturmaktadır. Borusan EnBW ortak girişimi bu pazar diliminde Türkiye pazar liderliğini hedeflemektedir. Dr. Borasoy teorik fizik alanında doktora yaptıktan sonra çeşitli uluslararası üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 2007 yılından beri EnBW içerisinde çeşitli kademelerde görev aldı. Borasoy 2015 ile 2017 arasında Satış ve Ticaret Müdürü olarak Borusan EnBW ortak girişiminde elektrik ticaretinin ve satışının sorumluluğunu üstlendi. 2017’den beri Türkiye’deki EnBW ülke şirketinden (EnBW Holding A.Ş.) sorumlu ve Borusan EnBW ortak girişiminin Yürütme Kurulu Üyesidir.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kuruluna aday oluyorum, çünkü …
Türkiye’nin yüz yüze bulunduğu büyük bir problem enerji ithalatına olan büyük bağımlılığıdır. Büyük, ancak büyük bir kısmı kullanılmayan yenilenebilir enerjiler potansiyeliyle Türkiye enerji ithalatına olan bağımlılığını, yenilenebilir enerjileri yaygınlaştırarak ve enerji verimliliği artışları yardımıyla, azaltma imkânına sahiptir. AHK Yönetim Kuruluna, enerji pazarındaki Alman ve Türk işletmeleri arasında know-how alışverişini ve transferini desteklemek, yoğunlaştırmak ve enerji pazarındaki problemleri ve görevleri birlikte çözmek için aday oldum.

Oda için vizyonumu bir cümleyle ifade etmek istersem  …
AHK Alman ve Türk işletmeleri için bir platform ve hizmet sağlayıcı olarak Alman-Türk ekonomik ilişkilerini güçlendirir ve geliştirir.