Av. Dr. Ramazan Arıtürk

Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık

Kendinizi ve şirketinizi üyelerimize kısaca tanıtmanızı rica edebilir miyiz?
Av. Dr. Ramazan Arıtürk, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği yapmıştır. 1994 Yılından bu yana İstanbul Barosu üyesine kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası tahkim davaları ile yerel mahkemelerde görülen hukuk davalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir. Ayrıca, şirket danışmanlığı, sözleşme müzakereleri, şirket birleşme ve devralmaları ile yine şirketlerin yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi işlemlerinde de oldukça deneyimlidir.

T.C Sağlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan 32 adet Şehir Hastanesi Projesinde ulusal ve uluslararası sözleşmeleri, proje finans sözleşmelerinde Bakanlık adına liderlik yapmıştır. Enerji Bakanlığı tarafından yaptırılmakta olan Sinop Nükleer Enerji Santralinin uluslararası sözleşmelerinde Bakanlık adına Japon şirketlerine karşı hukuki danışmanlık yapmış, bu konuda yapılmakta olan uluslararası müzakerelerde T.C Enerji Bakanlığı’nı temsil etmiştir. Mavi Marmara davasında ulusal ve uluslararası mahkemelerde mağdurları temsil etmiştir. Ayrıca Mavi Marmara gemisinin bayrak devleti olan Comorlar Birliği Devleti’nin vekaletini üstlenmiş olup ICC uluslararası ceza mahkemesinde bu devleti temsil etmiştir.

Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Elmadağ Hukuk Bürosunun kurucusudur. Elmadağ Hukuk Bürosu uzmanlar ve danışmanlardan oluşan yetkin bir kadroya sahip olup, merkezi İstanbul’da olmak üzere Ankara, Newyork, Londra, Beyrut. Moskova gibi şehirlerde partnerleri bulunmaktadır. Elmadağ Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık yapmanın yanında bu şirketlerin davalarına da bakmaktadırlar.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kuruluna aday oluyorum, çünkü …
İki Ülke arasında aktif iş birliğinin devam edebilmesi adına seminerler düzenlemek, toplantılar organize etmek için yardımda bulunmak istiyorum. Ayrıca iki ülke arasında üniversiteler arasındaki öğrenci değişimlerinde de katkıda bulunmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca şirketler arası ortak iş geliştirme programları düzenlemek te projelerimiz arasında yer alıyor ve Alman-Türk Ticaret Odası’nın bu tür organizasyonlara aracı olacağına inanıyorum.

Oda için vizyonumu bir cümleyle ifade etmek istersem  …
Türkiye ve Almanya arasındaki devam eden iş birliği ve ticaretin sürdürülebilirliğini ve kalıcılığını sağlamak ve ilişkileri daha da kuvvetlendirmek.