AHK Türkiye’de Yönetim Kurulu Üyeliği

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğü’nün 15. maddesine göre, Yönetim Kurulu’nun sekiz asil üyesi ve altı yedek üyesi, Genel Kurul tarafından üç yıl için, Odanın, Türk ve Alman vatandaşı asli üyeleri arasından yarı yarıya seçilir. Üyelerin seçimi nispi oy çoğunluğu ile yapılır.

Yıllık üyelik aidatını ödemiş olan bütün asil üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Her asil üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Her üye kendi adaylığını koyabilir; bir diğer üye tarafından aday gösterilmesi gerekmez.

Aday Olmak İstiyorum

Aday Göstermek İstiyorum