Genel Kurul 2019 Gündemi

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Toplantı Divanı’nın Teşkili ve Tutanağı İmzalama Yetkilisinin Belirlenmesi
 3. Yönetim Kurulunun 2018 Yılı Faaliyet Raporu
 4. Genel Sekreterin 2018 Yılı Faaliyet Raporu
 5. Muhasip Üye 2018 Raporu ve 2019 ve 2020 Yılları Bütçe Sunumu
 6. Mali Denetçi’nin 2018 Yılı Raporu
 7. Raporlar Hakkında Görüşme
 8. Raporların Kabulu ve Yönetim Kurulu’nun İbrasının Oylanması
 9. 2019 Yılı Mali Denetçisinin Seçimi
 10. Yönetim Kurulu Seçimi
 11. Misafir Konuşmacı
 12. Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi
 13. Diğer