Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Genel Kurulu 2019

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2019 Perşembe günü saat 17: 00’da İstanbul Marriott Otel Şişli’de, Abide-i Hürriyet Caddesi No. 142, Şişli, İstanbul’da yapılacaktır.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğünün 9. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca yıllık aidatını ödemiş olan asil üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.  Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca her üye yazılı vekaletname ile en fazla 4 üyeyi temsil edebilir.

Vekil tayin edilmesi durumunda tarafımıza (mitgliederversammlung2019@dtr-ihk.de)  yetkilendirilen üyeyi bildirmeniz ve vekaletnamenin kopyasını tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca vekaletnamenin aslını yetkilendirilen üyeye iletmenizi rica ederiz.

Vekaletneme

Önemli Not:
Vekaletname fotokopilerinin mail yoluyla önceden tarafımıza gönderilmesi ve kayıt altına alınması gerekir. Bilgisi tarafımıza ulaşmayan ve kayıt altına alınmayan vekaletnameler genel kurul günü kabul edilmez.

Yanınızda geçerli bir kimlik belgesinin bulunması gerekmektedir.

Toplantı sonunda bir kokteyl davetimiz olacaktır.

Misafir Olarak Katılmak İstiyorum

Oy Kullanma Yetkim Var

Genel Kurul Gündem Maddeleri