Genel Kurul 2021 Gündemi

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Toplantı Divanının Teşkili ve Tutanağı İmzalama Yetkilisinin Belirlenmesi
 3. Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Faaliyet Raporu
 4. Genel Sekreterin 2020 Yılı Faaliyet Raporu
 5. Muhasip Üyenin 2020 Raporu ve 2021/2022 Yılı Bütçe Sunumu
 6. Mali Denetçi’nin 2020 Yılı Raporu
 7. Raporlar Hakkında Görüşme
 8. Raporların Kabulu ve Yönetim Kurulunun İbrasının Oylanması
 9. 2021 Yılı Mali Denetçisinin Seçimi
 10. Oda Tüzüğün Son Durumu Hakkında Bilgilendirme
 11. Misafir Konuşmaları:
  Gümrük Birliği Modernizasyonu
  H.E. Nikolaus Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
  Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 12. Diğer