Genel Kurul 2020 Gündemi

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Toplantı Divanının Teşkili ve Tutanağı İmzalama Yetkilisinin Belirlenmesi
 3. Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Faaliyet Raporu
 4. Genel Sekreterin 2019 Yılı Faaliyet Raporu
 5. Muhasip Üyenin 2019 Raporu ve 2021 Yılı Bütçe Sunumu
 6. Mali Denetçi’nin 2019 Yılı Raporu
 7. Raporlar Hakkında Görüşme
 8. Raporların Kabulu ve Yönetim Kurulunun İbrasının Oylanması
 9. 2020 Yılı Mali Denetçisinin Seçimi
 10. Covid-19 Pandemisinin Türk Ekonomisine Etkisi ve Güncel Durum
 11. Diğer