Değerli Üyemiz,

13.05.2020 tarihinde yapmış olduğumuz şartlı toplantıya davet duyurusunda belirtildiği üzere İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı yazısı ile sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları bir araya getiren genel kurul vb. her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak erteleneceği ifade edildiği tarafınıza bildirilmişti. Bugüne kadar mevcut yasal düzenlemede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Bu nedenle Odanın 2020 Olağan Genel Kurulunun belirlenen 25.06.2020 tarihinde toplanamayacağını bildirir, toplantı yasağının kaldırılması veya uzatılması durumunda tarafınıza ivedilikle haber verileceğini duyurmak isteriz.