Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Genel Kurulu 2020

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul Toplantısı, 25 Haziran 2020 Perşembe günü (aşağıda verilen yasal düzenlemede değişiklik olduğu takdirde) Tarabya’daki ofisimizde gerçekleşecektir.  

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğünün 9. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca yıllık aidatını ödemiş olan asil üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.  Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca her üye yazılı vekaletname ile en fazla 4 üyeyi temsil edebilir.

Vekil tayin edilmesi durumunda tarafımıza (mitgliederversammlung2020@dtr-ihk.de)  yetkilendirilen üyeyi bildirmeniz ve vekaletnamenin kopyasını tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca vekaletnamenin aslını yetkilendirilen üyeye iletmenizi rica ederiz.

 Vekaletneme 

Önemli Not:

Vekaletname fotokopilerinin mail yoluyla önceden tarafımıza gönderilmesi ve kayıt altına alınması gerekir. Bilgisi tarafımıza ulaşmayan ve kayıt altına alınmayan vekaletnameler genel kurul günü kabul edilmez.

Yanınızda geçerli bir kimlik belgesinin bulunması gerekmektedir.

Toplantı Kısıtlamaları:

İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı yazısı ile sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları bir araya getiren genel kurul vb. her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak erteleneceği ifade edilmiştir.

 

Misafir Olarak Katılmak İstiyorum

Oy Kullanma Yetkim Var

Genel Kurul Gündem Maddeleri