Dr. Adem Akkaya

NRW.INVEST Turkey

Kendinizi ve şirketinizi üyelerimize kısaca tanıtmanızı rica edebilir miyiz?
Marmara (İstanbul) ve Goethe (Frankfurt) Üniversiteleri’nde işletme okudum (Dipl. – Kfm., 1996). Gutenberg Üniversitesinde (Mainz) işletme vergiciliği kürsüsünde asistan olarak görev yaptım (Dr. rer. pol., 2003). Yeditepe Üniversitesi‘nde muhasebe ve bilanço alanında yardımcı doçent olarak çalıştım. 2007 yılından bu yana NRW.INVEST Germany Türkiye temsilciliğini yürütmekteyim. Ayrıca 2010 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyim ve girişimcilik dersleri vermekteyim.

NRW.INVEST Germany, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin kalkınma ajansı olup, söz konusu eyalete doğrudan yabancı yatırım kazandırmak amacıyla dünya genelinde faaliyet göstermektedir. NRW.INVEST‘in ABD ve Japonya’da bulunan iştiraklerinin yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere, İsrail, Rusya ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunmaktadır. İstanbul’da faaliyet gösteren ofisimiz dünya genelinde en başarılı temsilciliklerden biridir. Örneğin 2018 yılında Türkiye’den 44 doğrudan yabancı yatırımcıyı Kuzey Ren–Vestfalya’ya kazandırmış bulunuyoruz. Bu başarıyı uzun yıllar gösterdiğimiz faaliyetlerimiz neticesinde oluşturduğumuz, iş adamlarından, sanayici ve işadamları derneklerinden ve ticaret ve sanayi odalarından oluşan güçlü networkümüze borçluyuz.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kuruluna aday oluyorum, çünkü …
Ekonomi ve ekonomik işbirliği köprüler kurar ve ülkeleri birbirlerine daha da yakınlaştırır.

Uluslararası karşılıklı yatırımların ve ticaretin arttırılması ülkeler arası işbirliği için sağlam bir zemin ve dayanıklı bir altyapı oluşturmaktadır. Artan karşılıklı yatırımlar ve ticaret ile ortaya çıkan ve gelişen ekonomik yapı ve kurumlar sadece ortaya çıkabilecek uluslararası politik baskı ve olumsuzluklara karşı önleyici bir dayanak oluşturmakla kalmazlar, kronikleşmiş politik meselelerin aşılmasında da çok faydalı olurlar. 

Bu açıdan, özellikle de son yıllarda, Almanya ve Türkiye ilişkilerinin sıkıntıya girdiği zamanlarda, ekonomiye yön veren kurumlar ilişkilerin tekrar rayına oturtulmasında oldukça önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Alman – Türk Sanayi ve Ticaret Odası da bu kurumların başında gelmektedir.Oda için vizyonumu bir cümleyle ifade etmek istersem …gereklidirTürk İş dünyasında edindiğim uzun yıllara dayalı tecrübe ve oluşturduğum networküm ile Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın sözünü ettiğim köprü görevini başarıyla yerine getirmesinde katkı sağlayacağımı düşünüyorum.

Oda için vizyonumu bir cümleyle ifade etmek istersem  …
Türk İş dünyasında edindiğim uzun yıllara dayalı tecrübe ve oluşturduğum networküm ile Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın sözünü ettiğim köprü görevini başarıyla yerine getirmesinde katkı sağlayacağımı düşünüyorum.

Bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Daha güçlü bir Almanya – Türkiye işbirliği için daha güçlü bir Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası